Skurups Hälsomässa lördag den

Hjärtligt Välkommen som Besökare och/eller Utställare på Hälsomässa lördag den  !

Skurups Folkets Park

Kl. 10.00 - 16.00

Entre 1oo kr

inkl. Söt Påsk Gåva, värde minst 50 kr 

 

Halva priset mellan kl. 14 - 16

Endast 50 kr!  Inkluderar 2 olika sorters lotter med fina vinster!

 

 

Arrangörerna står för gåvor, plus lotterivinster.

 

 

 

Vill Du boka utställarplats?

Skicka då FÖRST SMS till 0730 - 42 60 81

 

Därefter

Skicka mejl med all info till: john.e@sydskane.nu

Alternativt till zenitha.a-j@sjobo.nu

 

Meddela vad du önskar ställa ut med.

Hur stor plats du vill boka.

Om du behöver el.

 

OBS!

ETT Företag / Utställarplats 

 

 

Obs!

Vi skickar endast Pappers faktura

 

 

I mån av plats går det bra att boka utställarplats i februari.

 

  

Priser gällande för år 2022

 

Utställarplats i gång 1,50 m lång x 2 m djup    595 kr exkl. moms

Här finns ett bord 1,20 m långt, plus stolar på plats.

 

 

Utställarplats i gång 2 m x 2 m djup.         695 kr exkl. moms

Här finns ett bord 1,80 m långt och stolar på plats. 

 

 

Utställarplats i gång 3 m x 2 m djup   895 kr exkl. moms

Här får man tex plats med 2 små bord a´1,20 m.

Alternativt ett stort 2 m långt bord och en klädstång.

 

 

Utställarplats i gång 4 m x 2 m djup.   1295 kr exkl. moms

Här får plats med 2 stora 1,80 m långa bord.

 

 

 

 

 

 

VÄGGPLATSER, även EL-uttag finns på några ställen

 

OBS!

Förlängningssladdar minst 10 m och helst 20 m + Förgrenings uttag tar var och en med sig.

 

 

VÄGGPLATS

 

Utställarplats 2 m x 1,5 m djup med Vägg bakom 795 kr exkl. moms

 

 

Utställarplats 3 m x 3 m djup Vägg bakom 995 kr exkl. moms

Här får man plats med både bord och egen Brits.

 

 

OBS!

Bord och stolar ingår och finns på plats vid utställarplatsen.

 

 

OBS! 

Vi skickar Pappers faktura.

 

Om utställarplatsen inte är betald i tid, får man EN påminnelse. Om den då inte betalas inom en vecka från påminnelsedatumet går platsen vidare till annan intressent.

 

 

Obs!

Inbetalade pengar går ej att få tillbaka.

 

 

Obs!

Skurup Folkets park har en cafeteria och

ensamrätt på utskänkning av mat och dryck.

 

 

VARMT VÄLKOMMEN SOM UTSTÄLLARE! 

 

Bästa hälsningar

Zenitha och John-Erik A-Joneby