Lokaltidningen den 21 mars 2020

 

Rättelse

Folk kommer och går på en mässa och som mest blir det 200 personer SAMTIDIGT  i lokalen.

(På våra mässor som vi haft under åren, så har vi som mest varit 400 personer på EN HEL DAG)

 

Skurups Lokaltidning 21 mars 2020